Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

χαρτογραφία

Το Κάστρο και η Πόλη της Αθήνας, όπως την έβλεπε ο Στρατός της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας το 1687

χαλκογραφία, συλλογή Στάθη Φιννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: