Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

εκκλησιαστική τέχνη


Ανάγλυφο δίπτυχο από ελεφαντόδοντο, δημιουργημένο το 14ο αιώνα στη Γαλλία.
Απεικονίζει τα Πάθη του Ιησού

Δεν υπάρχουν σχόλια: