Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Δικαίο

οστρακισμός : Ο θεσμός του οστρακισμού [ή εξοστρακισμού] αποτελούσε πρόνοια υπέρ της προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος από πρόσωπα που το επιβουλεύονταν και ταυτόχρονα κορυφαία πράξη ευθύνης για κάθε ενεργό πολίτη. Οι πολίτες καλούνταν να καταγράψουν επάνω σε όστρακο [κομμάτι πήλινου αγγείου] το όνομα εκείνου του συμπολίτη τους που θεωρούσαν επικίνδυνο για το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε ειδική συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου, με μυστική ψηφοφορία, οι Αθηναίοι πολίτες αποφάσιζαν την απομάκρυνση ή όχι από την πόλη εκείνου που το όνομά του είχε γραφεί στα περισσότερα οστράκα. Η απομάκρυνση του τεκμαιρόμενου ως επικίνδυνου για την πολιτειακή σταθερότητα οριζόταν στα δέκα έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: