Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Χριστιανισμός

ο Ευαγγελιστής Λουκάς
περγαμηνός κώδικας 56
10ος αιώνας
Εθνική Πινακοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: