Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Τραγωδία


Ή λέγε τι σιγής κρείττον, ή σιγήν έχε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: