Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

περί του υγρού πυρός

Την ναυτική υπεροχή των Βυζαντινών εναντίον των Αράβων επισφράγισε η χρήση, εκ μέρους των πρώτων, ενός νέου όπλου, του περίφημου θαλασσίου ή υγρού πυρός. Ο αυτοκράτωρας Κωνσταντίνος Δ΄(668-685) φρόντισε να εφοδιάσει με το νέο αυτό όπλο τον στόλο του, ήδη από την εποχή της πρώτης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Το θαλάσσιον πυρ τα των Αράβων σκάφη ενέπρησε και σύμψυχα κατέκαυσε, λέει χαρακτηριστικά ο χρονογράφος Θεοφάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: