Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Μυθολογία


Ο Ηρακλής, με την βοήθεια του Ιολάου, θανατώνει την πολυκέφαλη Ύδρα (φίδι) της Λέρνης [Λερναία Ύδρα].
[στάμνος, 480-470 πΧ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: