Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

θεότητες

Η λέξη Ιράν είναι πολύ αρχαία και εκφέρεται αλλιώς ως Εράν ή Αϋράν, που σημαίνει "Αρειανή" ή "Η Χώρα των Αρείων".

Από το φως του Ζερβάν-Ακαράνα δημιουργήθηκε ο Αγαθός θεός Αχούρα - Μάζντα ή Ορμούζδ (εξελληνισμένο το όνομα του είναι Ωρομάσδης), ενώ από το σκοτάδι δημιουργήθηκε το κακοποιό πνεύμα που ονομάστηκε Ανγκρα - Μάινγιου ή Αχριμάν. Από τότε ο Αχούρα - Μάζντα βρίσκεται σε μια διαρκή πάλη με τον Ανγκρα - Μάινγιου, μέχρι το τέλος του κόσμου, οπότε ο πρώτος θα κατανικήσει τον δεύτερο και θα συντρίψει οριστικά το Βασίλειο του Κακού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: