Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Παραμύθι

Ο Αίσωπος υπήρξε ο πατέρας της μυθογραφίας. Σύμφωνα με την παράδοση καταγόταν από την Φρυγία, έζησε στη Σάμο, ταξίδεψε στη Αίγυπτο και την Ανατολή και δολοφονήθηκε με δόλο στους Δελφούς. Η παράδοση τον θέλει, άσχημο, καμπούρη και τραυλό. Με το όνομα του διασώθηκαν μύθοι, κυρίως σε μορφή διαλόγων μεταξύ ζώων που μιλούν και ενεργούν ως άνθρωποι, και κάποιοι με πρωταγωνιστές ανθρώπους ή θεούς. Βασικό χαρακτηριστικό των διηγήσεων του Αισώπου ήταν το επιμύθιο [συμπέρασμα].

Δεν υπάρχουν σχόλια: