Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Πόντος

Η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού έχει ως επίσημη αφετηρία την ίδρυση της Σινώπης στα Βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας από Ίωνες αποίκους, περίπου το 800 π.Χ. Στη συνέχεια, άποικοι από την Σινώπη ίδρυσαν νέες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Μικρασίας. Η κυριότερη αυτών, και μετέπειτα κέντρο του ποντιακού ελληνισμού, υπήρξε η Τραπεζούντα, ιδρυμένη το 783 π.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: