Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Χριστιανισμός


Η επιρροή του Γρηγόριου του φωτιστή οδήγησε στην υιοθέτηση του Χιρστιανισμού ως επίσημη θρησκεία στην Αρμενία το έτος 301. Είναι προστάτης άγιος της Αποστολικής Εκκλησίας της Αρμενίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: