Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

εφευρέσεις

Φανταστική απεικόνιση της πυρπόλησης των ρψμαϊκών σκαφών από τον Αρχιμήδη

πίνακας Giulio Parigi, 1571-1635

Δεν υπάρχουν σχόλια: