Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Μυθολογία

Ερυθρόμορφος αμφορέας γύρω στο 480 π.Χ.
Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen
Προστάτισσα των θνητών η Αθηνά, όχι μόνο στις ώρες του πολέμου, αλλά και της ειρήνης, δίδαξε σπουδαία έργα στους ανθρώπους και καθιέρωσε σοφούς θεσμούς προάγοντας έτσι τον πολιτισμό τους.
Εδώ πήρε γραφίδα και τρίπτυχο για να καταγράψει τις σκέψεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: