Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

περί νομισμάτων

Το νομισματοκοπείο της Αντιόχειας έκοψε νομίσματα γύρω στα 512 - 610 μ.Χ. Το νομισματοκοπείο τύπωνε, συνήθως, τις ακόλουθες αναφορές στα νομίσματα πού έκοβε : AN, ANTIX, ANTX, THEUP (Η Αντιόχεια μετονομάστηκε σε Θεούπολις, μετά από ένα σεισμό πού ουσιαστικά κατέστρεψε την πόλη). Κοσμάς Ινδοπλεύστης. «Ετερον δε σημείον δυναστείας των Ρωμαίων ο αυτοίς κεχάρισται ο Θεός, λέγω δη ότι εν τω νομίσματι αιτών εμπορεύονται πάντα τα έθνη και εν παντί τόπω απ' άκρου γης έως άκρου γης δεκτόν εστι, θαυμαζόμενον παρά παντός ανθρώπου και πάσης βασιλείας, όπερ ετέρα βασιλεία ουχ υπάρχει το τοιούτο»

Δεν υπάρχουν σχόλια: