Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Φωτογραφία

Το όνομα Ήπειρος (ή Άπειρος) σημαίνει «στεριά» και ως πρώτοι κάτοικοι της Ηπείρου αναφέρονται Πελασγοί που είχαν έλθει από την Θεσσαλία.
Στην Κορυτσά έχουν βρεθεί και ίχνη Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Κατά το Θεόπομπο (4ος αιών) οι ηπειρωτικές φυλές ήσαν 14 ενώ κατά το Στράβωνα 11, όλες Ελληνικές.
Σημαντικές φυλές ήσαν οι Σελλοί, οι Μολοσσοί, οι Θεσπρωτοί, οι Χάονες, οι Αθαμάνες, οι Κασσωπαίοι, οι Έλλοπες, οι Δρύοπες, οι Παραβαίοι και οι Αμβρακιώται.
Οι Ηπειρώτες βασιλείς θεωρούσαν ότι κατάγονται από τον Αιακό και τον εγγονό του Αχιλλέα.
Σύμφωνα με την τοπική τους παράδοση, από τον υιό του τελευταίου, τον Πύρρο (ή Νεοπτόλεμο), γεννήθηκε ο Μολοσσός, γενάρχης των Μολοσσών.
http://hellenismos.ysee.gr/html/ipeiros/ipeiros.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: