Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Αγιογραφία


Οι Δέκα Νόμοι του Σόλωνα

Α) ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑΝ ΟΡΚΟΥ ΠΙΣΤΟΤΕΡΑΝ ΕΧΕ

Β) ΜΗ ΨΕΥΔΟΥ

Γ) ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑ

Δ) ΦΙΛΟΥΣ ΜΗ ΤΑΧΥ ΚΤΩ ΟΥΣ Δ’ΑΝ ΚΤΗΣΗΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕ

Ε) ΑΡΧΕ ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΣΘΑΙ

ΣΤ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ ΜΗ ΤΑ ΗΔΙΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ

Ζ) ΝΟΥΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΠΟΙΟΥ

Η) ΜΗ ΚΑΚΟΙΣ ΟΜΙΛΕΙ

Θ) ΘΕΟΥΣ ΤΙΜΑ

Ι) ΓΟΝΕΑΣ ΑΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: