Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Εικόνες

Σύμφωνα με τη βασική αρχή της μουσουλμανικής θρησκείας, ο κόσμος διαιρείται σε δύο μέρη, στην επικράτεια του Ισλάμ (Dar el Islam) και στην επικράτεια των απίστων (Dar el Harb). Ο ιερός πόλεμος (Gihad) εναντίον των απίστων για την συνεχή επέκταση του Ισλάμ αποτελεί καθήκον για τους μωαμεθανούς και είναι μία κατάσταση φυσική ενώ η ειρήνη επιβάλλεται μόνο όταν η νικηφόρα έκβαση του πολέμου καθίσταται αδύνατη. Από την εξολόθρευση των εχθρών εξαιρούνται οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροντες. Ο μόνος τρόπος να γλυτώσουν την εξολόθρευση οι άπιστοι είναι να ζητήσουν έλεος πριν απο την έναρξη των εχθροπραξιών και να δεχτούν να γίνουν φόρου υποτελείς υπό την προστασία του μωαμεθανού ηγεμόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: