Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Φιλοσοφία


Ο Καρνεάδης (214-129 π.Χ.) πολέμησε τη στωική φιλοσοφία σε όλες τις βασικές της αρχές και κυρίως πάνω στο ζήτημα της θρησκείας.
Οι στωικοί από το Χρύσιππο και πέρα δίδασκαν, ότι μιά από τις πρώτες αρχές του κόσμου είναι η θεότητα.
Ο Καρνεάδης αντέτεινε στο consensus gentium πως, ούτε είναι αποδεδειγμένο, ούτε πραγματικά υπάρχει, μα κι άν ο κόσμος πιστεύει στην ύπαρξη θεών, πάλι δεν μπορούμε να στηριχθούμε στις δοξασίες του όχλου κι απ’ αυτές να βγάλουμε συμπεράσματα πως υπάρχουν θεοί.
Υποστήριζε, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από φυσικές δυνάμεις, χωρίς την επέμβαση κανενός θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: