Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Τέχνη


Η Νίκη ήταν κόρη της Στυγός και του Πάλλαντος.
Αδέλφια της ήταν το Κράτος, ο Ζήλος και η Βία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: